W gdańskim porcie powstaje Terminal 5 – baza instalacyjna dla morskich farm wiatrowych

Planowane jest stworzenie nowej, ogromnej infrastruktury o wielkości 21 hektarów na zewnętrznej części portu gdańskiego, zwanej Baltic Hub. Miejscem tym ma stać się Terminal 5, który pełnić będzie funkcję bazy instalacyjnej dla morskich elektrowni wiatrowych.

Proces montażu farm wiatrowych na morzu to skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne. Wymaga ono stworzenia odpowiedniej bazy, która umożliwi instalację elektrowni. Adam Żołnowski, dyrektor finansowy Baltic Hub, wyjaśnia, że aby operatorzy mogli zamontować turbiny wiatrowe na obszarze polskiej strefy ekonomicznej morza, muszą one najpierw zostać zmontowane na lądzie. Dla tego celu służyć ma Terminal 5. W pierwszej fazie planuje się montaż około 100 turbin, które będą generować moc 1,5 GW – równowartość dużej elektrowni węglowej w Polsce. Stwarza to możliwość początku rewolucji energetycznej.

Rozciągłość Terminala 5 wyniesie aż 21 ha. Przeładunkowe nabrzeże będzie miało długość 800 metrów, a głębokość zbiornika przy kei będzie wynosiła 17,5 metra. Dzięki temu możliwe będzie cumowanie statków instalacyjnych oraz zaopatrzeniowych dla terminali offshore o długości całkowitej do 170 metrów. Budowa terminala rozpocznie się w połowie tego roku, natomiast jej zakończenie przewiduje się na rok 2026.

Ze względu na to, że terminal będzie powstawał na obszarze obecnie pokrytym wodą, konieczne będzie utworzenie sztucznej wyspy. Wymaga to przeprowadzenia skomplikowanego procesu budowlanego, który polega na stworzeniu stalowej formy, w której umieszczone zostaną olbrzymie ilości materiału, na przykład piasku. Następnie ten grunt zostanie umocniony, co umożliwi powstanie platformy umożliwiającej montaż turbin – tłumaczy przedstawiciel Baltic Hub.

Pierwsze polskie turbiny wiatrowe na morzu mają zostać zainstalowane w 2026 roku. Przewiduje się, że do 2030 roku morska energetyka wiatrowa dostarczy prąd do około 8 milionów gospodarstw domowych w Polsce rocznie. Projekty offshore będą realizowane na wyznaczonym terenie w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Według szacunków PSEW, prawie 1/3 potencjału energetycznego całego Morza Bałtyckiego (około 28 GW) przypada na wody należące do Polski.