Zakres poszukiwań ławników sądowych w Gdańsku – brakuje stu osobników przy rozpoczęciu nowej kadencji

Rok 2024 niesie ze sobą inaugurację nowego okresu kadencyjnego dla ławników sądowych, czyli sędziów społecznych. Kadencja ta ma potrwać do 2027 roku. W ubiegłym roku, konkretnie w sezonie jesiennym, lista ławników dla Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Gdańsku uzyskała zatwierdzenie Rady Miasta Gdańska. Mimo to, na obszarze całego kraju, liczba osób zainteresowanych pełnieniem tej funkcji jest nieadekwatna do potrzeb. Szczególnie dotkliwy jest ten problem w Gdańsku, gdzie brakuje blisko 100 sędziów społecznych. Z tego względu realizowany jest proces rekrutacji uzupełniającej.

Ławnicy sądowi to osoby reprezentujące społeczeństwo w systemie wymiaru sprawiedliwości, co ma swoje fundamento w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ich rola polega na aktywnym uczestniczeniu w procesach sądowych i wydawaniu wyroków sądowych. Co istotne, pomimo braku profesjonalnego przygotowania, ławnik posiada prawa równorzędne do tych przypisywanych sędziom i asesorom sądowym.

W realiach polskiego systemu sprawiedliwości, działania sądów nie mogłyby przebiegać sprawnie bez udziału ławników. W sądach pierwszej instancji obecność ławników w procesach jest normą. Struktura składu orzekającego zazwyczaj obejmuje profesjonalnego sędziego, który pełni rolę przewodniczącego i kieruje przebiegiem rozprawy, a także parę ławników.