Załamanie planów dotyczących przejścia dla pieszych w Gdańsku Głównym: przeszkoda ze strony konserwatora zabytków?

W wyniku przedłużających się uzgodnień z konserwatorem zabytków, przetarg na konstrukcję nowego przejścia dla pieszych w okolicy Gdańska Głównego został unieważniony. Decyzja o anulowaniu przetargu przyszła od Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG), która podkreśliła, że projekt nadal jest traktowany jako priorytetowy pomimo powstałych komplikacji.

Aneta Niezgoda, reprezentująca DRMG, wyjaśniła, że względy ochrony dziedzictwa architektonicznego miasta są jednym z głównych powodów anulowania przetargu. „Przez długotrwałe negocjacje m.in. z konserwatorem zabytków, byliśmy zmuszeni do unieważnienia przetargu” – stwierdziła.

Początkowo planowano, że przejście przy Podwalu Grodzkim zostanie oddane do użytku publicznego jeszcze w bieżącym roku.

Według informacji podanych przez panią Niezgodę, w procesie zdobywania niezbędnej zgody do rozpoczęcia prac budowlanych, opinię negatywną wyraził trzykrotnie konserwator zabytków. Wobec tego, DRMG zdecydowało się na kolejną próbę i po raz czwarty wystąpiło do konserwatora z prośbą o wydanie opinii pozytywnej.