Zatrzymanie 22-letniego mężczyzny, który posługiwał się cudzym dowodem osobistym

W ostatnim czasie doszło do zatrzymania przez policję 22-letniego mężczyzny, który korzystał z dowodu osobistego niebędącego własnością. Dowód, który wcześniej mężczyzna znalazł, wykorzystał do podpisania umowy w lombardzie. Za tego rodzaju przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności.

Na terenie Gdańska, funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji szli na patrolu i zauważyli dwóch mężczyzn siedzących na ławce. Jeden z nich, na widok stróżów prawa, odrzucił coś na ziemię. Policjanci natychmiast sprawdzili, co to było – okazało się, że był to dowód osobisty należący do innej osoby. Dokument ten porzucony został przez 22-letniego gdańszczanina. Po sprawdzeniu danych mężczyzny w systemach policyjnych okazało się, że jest on poszukiwany za kradzież. Zabezpieczony dowód osobisty figurował również w systemie. Kontrola wykazała, że mężczyzna miał przy sobie umowę zastawu telefonu komórkowego w lombardzie. Dane na tym dokumencie pokrywały się z danymi z dowodu. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do aresztu. Zarzut, jaki usłyszał, dotyczył przywłaszczenia i posługiwania się cudzym dowodem osobistym.

Przestępstwo takiego rodzaju karane jest grzywną, ograniczeniem wolności lub nawet dwuletnim pozbawieniem wolności.

Co należy zrobić po znalezieniu cudzego dowodu osobistego?

Zgodnie z Ustawą o Dowodach Osobistych, osoba która odnajduje dowód osobisty innej osoby ma obowiązek przekazać go niezwłocznie organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te mają obowiązek przekazać go organowi wydającemu w celu unieważnienia dokumentu. Znaleziony dowód osobisty można także oddać właścicielowi dokumentu. Właściciel może również zgłosić utratę dowodu do organów wymienionych wcześniej. Osoby, które utraciły obywatelstwo polskie, muszą zwrócić dowód osobisty organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli posiadacz zgłosił utratę dowodu, a potem go odnalazł, musi on przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi. Funkcjonariusz publiczny, który stwierdzi utratę dowodu osobistego, ma obowiązek zatrzymać ten dokument i przekazać organowi wydającemu. Organy wymienione w pkt 3 i 4 mają obowiązek przekazać dowód osobisty organowi, który go wydał.