Zmiany granic dzielnic Gdańska: Rada Miasta czeka na stanowisko rad dzielnic

Gdańsk, znany z Europejskiego Centrum Solidarności, dumnie górującego nad miastem, ma pewien problem – gmach ten nie jest położony w jednej, a dwóch dzielnicach. W większości na terenie Młynisk, ale część z nich znajduje się w Śródmieściu. Podobną sytuację mamy z budynkiem Szkoły Podstawowej nr 19 na ulicy Hoene, której granice rozciągają się zarówno na Oruni Górnej – Gdańsku Południu, jak i Oruni – Św. Wojciechu – Lipcach. To tylko nieliczne przykłady niejasności granic, które mają zostać wyjaśnione i uporządkowane. Pierwszym etapem tego procesu będzie wyrażenie opinii przez radnych dzielnic, następnie rozpoczną się konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Problem dotyczy wielu budynków, nie tylko publicznych, ale także prywatnych firm czy obiektów gospodarczych, które na mapie Gdańska znajdują się na linii podziału dwóch dzielnic. Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku podjął decyzję o uporządkowaniu tych kwestii i zaproponował zmiany granic w dziesięciu miejscach. Nie są to duże przesunięcia, niekiedy granice mają się przesunąć zaledwie o kilka czy kilkanaście metrów. Ciekawostką jest fakt, że niektóre granice dzielnic przebiegają przez środek budynku.

Zaproponowane zmiany zostały skierowane do Komisji Doraźnej Rady Miasta Gdańska ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska. Ta komisja zajmuje się również propozycjami zmian granic dzielnic zgłoszonymi przez rady dzielnic. W grudniu, Rada Miasta Gdańska przegłosowała uchwałę o zasięgnięciu opinii rad dzielnic na temat zaproponowanych zmian, stąd obecnie czeka na ich stanowisko.

Radni powinni wyrazić swoje opinie najpóźniej do 14 lutego br. Następnie rozpoczną się konsultacje społeczne z mieszkańcami. Ważnym elementem procedury jest fakt, że wszystkie zmiany wchodzą w życie wraz z nową kadencją Rady Miasta Gdańska. Najbliższe wybory samorządowe przewidywane są na 7 kwietnia br., termin ten podał premier RP Donald Tusk. W przypadku uzyskania opinii rad już w styczniu, istnieje szansa na przeprowadzenie konsultacji społecznych w marcu, a następnie przygotowanie projektu uchwały dotyczącej zmian granic i jej przyjęcie na sesji marcowej lub kwietniowej. Wówczas nowe granice obowiązywałyby od nowej kadencji.

Zdaniem Przewodniczącego Komisji Doraźnej Rady Miasta Gdańska ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska, Radnego Miasta Gdańska Karola Ważnego, jeżeli nie uda się zakończyć procedury w obecnej kadencji, temat zostanie przekazany do realizacji nowo wybranym radnym, a ewentualne zmiany zaczną obowiązywać od następnej kadencji, czyli za 5 lat.