Zmiany w komunikacji publicznej Gdańska po wakacjach

W następstwie zakończenia okresu wakacyjnego, dnia 4 września, poniedziałek, system komunikacji publicznej Gdańska przejdzie kilka ważnych modyfikacji. Istotne jest to, że wprowadzone zmiany skupiły się na usprawnieniu transportu miejskiego w rejonach południowych Gdańska oraz na zwiększeniu efektywności połączeń z miejscowościami ościennymi. Poprzez ustanowienie nowego kierunku jazdy dla linii autobusowej 118 przez ulicę Człuchowską oraz poprzez wdrożenie linii 176 kierującej do Borkowa, poczyniono starania w celu udoskonalenia i dywersyfikacji sieci komunikacyjnej miasta. Dodatkowo, trasa linii autobusowej 195 została zmodyfikowana tak, aby docierała do pętli Łostowice Świętokrzyska. Punkt ten będzie teraz obsługiwany wyłącznie przez minibusy elektryczne.

Autobusy kursujące liniami 127, 162, 199 i 269 powrócą do rozkładów jazdy ustalonych na dni nauki szkolnej. Planowane są również nieznaczne modyfikacje rozkładów linii tramwajowych obowiązujących w dni robocze. Mimo to, sezonowe linie autobusowe będą kontynuować swoją działalność, aczkolwiek w ograniczonym zakresie.

W odniesieniu do tramwajów:
Linie numer 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 – dojdzie do drobnych korekt w rozkładach jazdy,
Linie numer 4 i 11 – zostaną bez zmian,
Linie numer 63 i 68 – zakończą swoje działanie.

Kompleksowe informacje dotyczące zmian we wrześniu można znaleźć na oficjalnej stronie Zarządu Transportu Miejskiego Gdańsk.