Zmieniające się trendy w zawieraniu małżeństw w Gdańsku w 2023 roku: od kościoła do pleneru

Niemalże każdego roku liczba zawieranych małżeństw w Gdańsku maleje. W szczególności zauważalny jest spadek ślubów konkordatowych, których odsetek w 2023 roku wyniósł jedynie 26%. Pary coraz częściej decydują się na nietypowe miejsca na ceremonię zaślubin, a nie tylko klasyczne kościelne wesela. Ale jak długo rekordziści z roku 2023 zdecydowali się na wspólne życie bez formalnej unii przed ołtarzem? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z małżeństwami w Gdańsku znajdziecie poniżej.

W ciągu ostatnich sześciu lat obserwowany jest generalny trend spadku liczby zawartych małżeństw w Gdańsku. W 2023 roku Urząd Stanu Cywilnego w mieście sporządził jedynie 1438 aktów małżeństwa, co stanowi spadek o 255 porównując do poprzedniego roku, oraz o 476 mniej niż w roku 2018.

Interesującym wyjątkiem od tego trendu był rok 2021, który po okresie panującej pandemii przyniósł znaczny wzrost liczby ślubów – o 296 więcej niż w roku poprzednim.

Jednocześnie zdecydowanie spada liczba par decydujących się na zawarcie małżeństwa w kościele. W 2018 roku śluby konkordatowe stanowiły prawie połowę wszystkich – 46%. Jednak już w 2022 roku było ich jedynie 30%, a w 2023 roku odsetek ten zmalał jeszcze bardziej, do 26% (co oznaczało dokładnie 376 ślubów). Co ciekawe, to już trzeci rok z rzędu, kiedy poziom spadku wyniósł dokładnie 4%.