107 nowych słupków zabezpieczających ulice Głównego Miasta

Na ulicach Głównego Miasta pojawiły się 107 nowych słupków blokujących, które mają na celu ograniczenie dostępu dla samochodów. Te obszary są przewidziane głównie dla ruchu pieszego i rowerowego. Nowe słupki to zamiana na dotychczasowe bariery – bloki kamienne, donice i tymczasowe ogrodzenia.

Prace związane z ich montażem prowadzone były etapami, aby uniknąć dodatkowych komplikacji dla mieszkańców oraz użytkowników tych ulic. Pierwszy etap obejmował stworzenie fundamentów, co wymagało wykucia części nawierzchni a także odpowiedniego czasu na utwardzenie się konstrukcji.

Następnie przystąpiono do instalacji właściwych słupków, które mają na celu poprawić bezpieczeństwo pieszych i cyklistów oraz ograniczyć ruch samochodowy w centrum miasta. W zależności od specyfiki i potrzeb poszczególnych lokalizacji, zastosowano trzy typy słupków.

Słupki stałe umieszczono tam, gdzie ulice muszą być chronione przed samochodami na stałe, ale jednocześnie nie powinny utrudniać dojazdu służb ratunkowych i komunalnych. Można je znaleźć na takich ulicach, jak Wełniarska, Kaletnicza czy Podgarbary.

Na ulicach, które okresowo mogą wymagać dostępu dla pojazdów – na przykład podczas organizacji wydarzeń i imprez – ustawiono słupki przenośne umożliwiające czasowe demontaż.

Słupki półautomatyczne, które można opuścić mechanicznie do poziomu jezdni w sytuacjach wymagających jednorazowego przejazdu, takie jak służby ratunkowe czy techniczne, zamontowano w kluczowych miejscach. Te służby otrzymały zestawy kluczy, które pozwalają na natychmiastowe opuszczenie blokady i możliwość przejazdu. Można je znaleźć między innymi na ulicach Kołodziejskiej, Ławniczej, Świętego Ducha czy Stągiewnej.

W sumie, na terenie Głównego Miasta stanęło 107 nowych słupków blokujących dostęp dla samochodów.