Budowa pieszych przejść przy dworcu w Gdańsku rusza z kopyta: ogłoszony zostanie nowy przetarg

Wygląda na to, że miasto Gdańsk postanowiło podjąć kolejne działania w celu realizacji planów dotyczących konstrukcji naziemnego przejścia dla pieszych w pobliżu dworca Gdańsk Główny. W ciągu najbliższych dni zaplanowano rozpoczęcie procesu przetargowego na budowę tego przejścia oraz rozbudowę peronów tramwajowych. Cały proces budowy ma być zakończony po upływie 27 tygodni.

Warto przypomnieć, że pierwszy przetarg na budowę omawianego przejścia został ogłoszony już jesienią 2023 roku. Niestety, z powodu długotrwałych negocjacji z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, całe przedsięwzięcie musiało zostać anulowane.

Podczas prób uzyskania decyzji ZRID, niezbędnej do przystąpienia do prac, konserwator wyraził trzykrotnie negatywną opinię. Jednak Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) nie ustąpiła i czterokrotnie zwróciła się do konserwatora o pozytywną opinię.

Mimo że Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie odpowiedział na ten wniosek, organ decyzyjny rozpoczął procedurę wydania pozwolenia 16 października 2023 roku.

Pozyskanie wymaganej decyzji nastąpiło 31 stycznia, co umożliwiło zainicjowanie nowego procesu przetargowego. Jest przewidziane, że ten proces zostanie uruchomiony w ciągu bieżącego tygodnia.

Aneta Niezgoda, reprezentująca Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, wyjaśnia, że nowe przejście dla pieszych to nie tylko oznaczone pasy. Projekt obejmuje również ścieżkę rowerową, wyznaczone miejsca parkingowe typu „kiss&ride” przy Dworcu Głównym oraz przedłużone perony tramwajowe z dostępem od strony przejścia dla pieszych. Wszystko to zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować konieczność przebudowy infrastruktury podziemnej.

Zgodnie z harmonogramem, cały proces budowy powinien trwać 27 tygodni od dnia zawarcia umowy, co oznacza ponad pół roku pracy. Po zakończeniu prac, procedura odbiorów będzie trwała maksymalnie kolejne 7 tygodni.