Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku – bezpłatne wsparcie dla opiekunów i podopiecznych

Począwszy od września 2023 roku, gdańskim Centrum Opieki Wytchnieniowej udało się zapewnić niezbędną opiekę całodobową dla 170 podopiecznych, jak mówi Marta Szulc, dyrektor placówki. W Centrum, które nadal rozwija swoje usługi, oferuje się nie tylko opiekę specjalistyczną, ale również szkolenia dla opiekunów. Dzięki temu, tworzy się specjalistyczna społeczność skupiona wokół centrum, angażująca całe rodziny.

Budowa Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku rozpoczęła się na początku 2022 roku. W efekcie powstały trzy dwupiętrowe budynki połączone ze sobą, które ukończono w impresyjnym tempie – niecałe dwa lata później. Całościowy koszt realizacji projektu wyniósł ponad 38 mln złotych. Do finansowania inwestycji wykorzystano środki z dotacji celowych wynoszące około 18 mln złotych. Centrum zostało stworzone z myślą o wsparciu rodzin i osób, które na co dzień opiekują się swoimi ciężko chorymi bliskimi. Dzięki COW, mają one możliwość skorzystania z bezpłatnej opieki nad swoimi niesamodzielnymi członkami rodziny, co daje im szansę na odpoczynek, a także umożliwia załatwienie spraw, które na co dzień byłyby dla nich trudne do realizacji.

W chwili obecnej, jak powiedziała Marta Szulc, Centrum Opieki Wytchnieniowej ma sześcioro podopiecznych. Placówka posiada 22 miejsca przeznaczone na pobyt stacjonarny, który jest bezpłatny i ograniczony do czternastu dni w roku. COW jest w trakcie poszukiwania rozwiązań, które umożliwiłyby zwiększenie liczby pobytów, np. do dwóch w ciągu roku. Chociaż działa od września, zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy są jeszcze świadomi jego istnienia.