Darmowe konsultacje prawne dla mieszkańców i turystów w Gdańsku – 19 dostępnych punktów

Chcemy przypomnieć, że w Gdańsku wszyscy mają możliwość skorzystania z darmowych konsultacji prawnych, mediacji i poradnictwa obywatelskiego. Ta forma wsparcia jest dostępna nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również dla turystów. Jest to szczególnie ważne dla tych osób, które nie są w stanie pokryć kosztów profesjonalnej pomocy prawnej.

Darmowe konsultacje są realizowane w 19 ośrodkach na terenie całego miasta. Punkty te są zarządzane zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pełną listę punktów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR. Aby skorzystać z tej formy pomocy, konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty. Można to zrobić telefonicznie pod numerem 58 342 31 88 w dni robocze, podczas godzin pracy MOPR. Alternatywnie można zgłosić się do prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzimy, że nie stać nas na profesjonalne wsparcie prawnika. Jest to warunek konieczny do otrzymania tej formy pomocy. Dodatkowo, osoby o ograniczonej mobilności lub te mające trudności w komunikacji, mogą skorzystać ze specjalnej formy wsparcia na odległość lub w miejscu zamieszkania.