Do 18 grudnia dostępne są dwa projekty planów zagospodarowania dla św. Wojciecha i Barniewicach

Biuro Rozwoju Gdańska udostępniło do publicznej konsultacji dwie propozycje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekty, które dotyczą obszarów zlokalizowanych na terenie św. Wojciecha i w Barniewicach, dostępne są do wglądu aż do 18 grudnia 2023 roku. Obywatele mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie do zaproponowanych planów do 2 stycznia 2024 roku.

Pierwszy z projektów, dotyczący części zachodniej św. Wojciecha, proponuje przekształcenie części terenu na obszar produkcyjno-usługowy, co zdecydowanie zwiększa potencjał inwestycyjny miasta. Projekt ten umożliwia również budowę obiektów związanych ze sportami motorowymi, a także wzmacnia lokalny korytarz ekologiczny poprzez rozwój zieleni wzdłuż potoków Borkowskiego i Św. Wojciecha oraz ochronę dużych kompleksów zieleni i lasu.

Z kolei plan zagospodarowania dla Barniewic rejon ulicy Mirandy ma na celu ograniczenie braku dostępnych terenów zielonych poprzez zabezpieczenie rezerwy zieleni urządzonej, co stanowi realizację celu publicznego. Ten projekt również reguluje dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości przylegających do ulicy Mirandy.

W ramach publicznej konsultacji udostępnione zostały także prognozy oddziaływania na środowisko z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Prognozy te dotyczą zakresu i szczegółowości danych zawartych w prognozach. Wszystkie dokumenty są dostępne na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci są dostępni do rozmów i udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Kontakt można nawiązać bezpośrednio w siedzibie Biura, telefonicznie lub poprzez e-mail.