Eko Dolina planuje inwestycję wartą 120 milionów złotych w odpowiedzi na skargi mieszkańców

W odpowiedzi na ciągłą serię zażaleń dotyczących dokuczliwych zapachów, które są problemem zwłaszcza dla obywateli Gdyni, głównie w Cisowej i Chyloni, Eko Dolina przygotowuje się do dużej inwestycji. W planach jest uruchomienie nowej instalacji do przetwarzania bioodpadów, a także budowa tunelowej kompostowni oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przewidywany koszt całego przedsięwzięcia wynosi 120 milionów złotych.

„Bacznie obserwujemy prognozy meteorologiczne. W momencie gdy warunki atmosferyczne są niekorzystne, rezygnujemy z przemieszczania pryzm kompostu. Podczas wzrostu temperatury powietrza stosujemy specjalne środki dezodoryzujące,” wyjaśnia Izabela Erecińska, prezes zarządu Eko Doliny.

W bliskiej przyszłości planowane jest pokrycie składowiska specjalną pianą. Ma ona na celu ograniczenie napływu wód opadowych, co pośrednio przyczyni się do zmniejszenia intensywności zapachu. Istnieją również plany dotyczące częściowego zadaszenia placu kompostowni odpadów zielonych, co powinno przyczynić się do redukcji wilgotności pryzm.

Ale to jedynie doraźne rozwiązania. Na szczęście Eko Dolina ma w planach także długofalowe inwestycje mające na celu ograniczenie uciążliwych zapachów. Prace nad budową instalacji do przetwarzania bioodpadów przez suchą fermentację oraz tunelowej kompostowni mają rozpocząć się w ostatnim kwartale 2024 roku. Jednak gotowe obiekty zostaną oddane do użytku dopiero na początku 2027 roku, co zapowiada znaczne zmiany.

Te nowe konstrukcje będą służyć do przetwarzania odpadów kuchennych i zielonych. Cały proces ma mieć miejsce indoor – w zamkniętej hali. Pozostałości po przetworzeniu odpadów zamienią się w nawozy używane do upraw roślin.

Całkowity koszt tej instalacji wyniesie 114 milionów złotych. Planowane jest, że inwestycja zostanie współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.