Gdańsk odzyskuje niemal 14 milionów złotych, kompensatę za działki na Westerplatte

Decyzją wojewody Beaty Rutkiewicz, Muzeum II Wojny Światowej jest zobowiązane do wypłacenia miastu Gdańsk odszkodowania w kwocie bliskiej 14 milionów złotych. Odszkodowanie to ma związek z działkami na Westerplatte, które w 2020 roku zostały przekazane muzeum.

Sprawę odszkodowania Gdańska za tereny Westerplatte rozstrzygnął Pomorski Urząd Wojewódzki. Beata Rutkiewicz, pełniąca funkcję Wojewody Pomorskiego, wydała decyzję o obowiązku zapłaty prawie 14 milionów złotych przez Muzeum II Wojny Światowej na rzecz miasta Gdańsk. Owa suma stanowi rekompensatę za przejęcie działek pod budowę oddziału muzealnego.

Sporne kwestie dotyczące wartości tych terenów były przedmiotem sporu od wielu lat, począwszy od momentu, gdy Skarb Państwa przejął je od Gminy Gdańsk na potrzeby Muzeum II Wojny Światowej. Kiedy teren został początkowo oceniony na 3,7 miliona złotych, a następnie skorygowano tę wartość do 7,6 miliona złotych, obie te kwoty były znacznie niższe od wartości wyznaczonej przez Gminę Gdańsk, która w tamtym czasie oszacowała grunty na Westerplatte na prawie 19 milionów złotych.

Kiedy strony nie zdołały dojść do porozumienia, w 2021 roku wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące odszkodowania za nieruchomość. Raport zlecony przez ówczesnego wojewodę Dariusza Drelicha określił wartość działek na 13,1 miliona złotych. Niemniej jednak, przez dwa kolejne lata wojewoda nie podjął żadnej decyzji dotyczącej ostatecznej wysokości tego odszkodowania. Dopiero w styczniu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał brak decyzji za rażące naruszenie prawa.