Gdańsk podnosi opłatę miejscową od 2024 roku

Rozważane przez gdańskie władze podwyższenie tzw. opłaty miejscowej zyskało akceptację radnych i zostało jednomyślnie uchwalone. Od początku przyszłego roku, czyli od 2024, każdy turysta spędzający na terenie Gdańska więcej niż 24 godziny zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowych 42 groszy za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Nowelizacja dotycząca opłaty miejscowej, będącej częścią gdańskiego budżetu na rok 2024, wprowadza stawkę w wysokości 3,22 złotych. Opłata ta dotyczy wszystkich osób przebywających na obszarze miasta dłużej niż jeden dzień, niezależnie od celu ich wizyty – czy to turystyki, odpoczynku czy szkolenia. W porównaniu do obecnego roku, stawka wzrośnie o 42 grosze, gdyż w 2023 roku wynosiła 2,8 złote.

Podstawą dla podjęcia decyzji o zwiększeniu opłaty miejscowej jest wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jak informował Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 14 lipca 2023 roku, wskaźnik cen tych towarów i usług w pierwszym półroczu 2023 roku, w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku, wyniósł 115, co oznacza wzrost na poziomie 15 procent. Uzasadnienie podwyżki zawiera także informację, że zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów najwyższa możliwa do ustalenia stawka opłaty miejscowej dla przyszłego roku nie może przekroczyć kwoty 3,22 złotych za dzień.

Estymacje gdańskiego magistratu wskazują, że dzięki nowej stawce opłaty miejscowej, dochody miasta w 2024 roku mogą osiągnąć wartość 4 milionów złotych. Kwota ta została już uwzględniona w projekcie budżetu na nadchodzący rok. Nowe rozporządzenie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia 2024 roku.