Gdańsk stawia na rozwój infrastruktury rowerowej: plan powstania ekostrad rowerowych

W Gdańsku zarysowuje się ambitny plan dotyczący poprawy warunków dla rowerzystów – miasto zamierza zainwestować w budowę tzw. ekostrad rowerowych. Ostatnio podpisano umowę, której celem jest wykonanie analizy dla pięciu potencjalnych lokalizacji tras szybkiego ruchu rowerowego. Prace analizujące mają na celu ocenę możliwości realizacji tej innowacyjnej infrastruktury rowerowej na terenie gdańskiej metropolii.

Aktualnym wyzwaniem dla miasta jest niewystarczająca ilość bezpiecznych i sprawnie funkcjonujących dróg międzydzielnicowych dla rowerów. Dlatego też, w odpowiedzi na te potrzeby, Gdańsk postanowił ogłosić budowę sieci ekostrad. Będą to specjalnie zaprojektowane ścieżki rowerowe o wysokim standardzie, dążące do minimalizacji incydentów drogowych, które mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podczas poruszania się na rowerze.

Rozważane trasy mogą napotkać na pewne trudności związane z ich realizacją. W związku z tym podjęto decyzję o stworzeniu przewidywanych analiz. Ich zadaniem będzie zbadanie możliwości wykonania poszczególnych odcinków ekostrad i określenie ich parametrów, które zostaną użyte do zdobycia projektowej dokumentacji.

Analiza zostanie przeprowadzona dla pięciu lokalizacji, w tym: trasy wzdłuż PKM od przystanku Kiełpinek do ulicy Rakoczego, Gdańska Południe Wrzeszcz, trasy od alei Adamowicza do ulicy Wileńskiej i od ulicy Fiszera do alei Grunwaldzkiej, Drogi Czerwonej – od granicy miasta do Bramy Oliwskiej, trasy wzdłuż Kanału Raduni – od Węzła Groddecka do ulicy Starogardzkiej oraz Trasy Oruńskiej – wzdłuż planowanej linii kolejowej PKM Południe, na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do ekostrady wzdłuż Kanału Raduni.

W ramach analizy uwzględnione zostaną koszty każdego z odcinków ekostrad, możliwe alternatywy oraz zdobędą się wstępne wytyczne jednostek uzgadniających i zarządzających siecią. Za opracowanie analizy odpowiada firma Green Cities Infrastructure Sp. z o.o., a całkowity koszt projektu wynosi 690 tysięcy złotych. Przewidywany termin ukończenia analizy to IV kwartał 2024 roku.