Planowana modernizacja skrzyżowania na ul. Kartuskiej i Czereśniowej dla zwiększenia bezpieczeństwa

Zaprojektowano przekształcenie skrzyżowania ulic Kartuskiej i Czereśniowej, gdzie planuje się wprowadzenie nowej konfiguracji drogi oraz tymczasowego pokrycia z płyt drogowych. Te zmiany mają na celu przyczynienie się do większego bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu, w tym pojazdów związanych z realizacją budowy nowego osiedla mieszkaniowego. Prace drogowe są zaplanowane na okres od 22 do 31 stycznia, jednakże harmonogram ten może ulec przesunięciu, zależnie od panujących warunków pogodowych. Projekt będzie finansowany przez prywatnego inwestora.

W obecnej formie, skrzyżowanie tych dwóch ulic jest układane pod kątem, co powoduje trudności dla kierowców próbujących włączyć się do ruchu z ul. Czereśniowej na Kartuską, szczególnie gdy zamierzają skręcić w lewo. Proponowany, prostopadły design skrzyżowania nie tylko poprawi widoczność, ale także ułatwi obsługę budowy nowego osiedla mieszkaniowego oraz ruchu pojazdów komunalnych.

Projekt modernizacji obejmuje demontaż obecnego układu drogi i zastąpienie go nowym wyjazdem z ul. Czereśniowej, zbudowanym z płyt YOMB. Stanowić to będzie tymczasowe pokrycie drogi, które ma służyć przez okres realizacji inwestycji mieszkaniowej.