Inwestorzy gotowi do realizacji projektów infrastrukturalnych w dzielnicy Nowy Port

Nowy Port, miejscowość z bogatą historią przyciąga inwestorów, którzy są gotowi podjąć się realizacji licznych projektów infrastrukturalnych. Planowane prace obejmują stworzenie basenu w pobliżu ulic Krasickiego i Gałczyńskiego, budowę nowego żłobka oraz renowację ulicy Wyzwolenia, która ma zostać przekształcona w zieloną aleję. Te zamysły to tylko niektóre z przykładów publicznych przedsięwzięć, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców Nowego Portu. Firma, która podejmie się realizacji tych zadań, otrzyma glebę od miasta przeznaczoną do celów komercyjnych. Realizacja tych projektów będzie wynikiem współpracy sektora publicznego z prywatnym.

W ciągu ostatnich lat w Nowym Porcie przeprowadzono wiele projektów inwestycyjnych mających na celu rewitalizację tej dzielnicy. Niestety, potrzeby są jeszcze większe i nie wszystko może być pokryte z budżetu Gdańska. Z tego powodu miasto postanowiło poszukać prywatnego inwestora – strategii już stosowanej na Dolnym Mieście.

We wrześniu 2023 r. miasto ogłosiło procedurę, która pozwoliła zainteresowanym firmom i konsorcjom na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy PPP. Aż cztery aplikacje zostały zgłoszone do połowy stycznia.

Miasto wyznaczyło 20 obszarów inwestycyjnych o łącznej powierzchni około 13 hektarów, które są rozrzucone w różnych częściach Nowego Portu. Obszary te obejmują zarówno niezagospodarowane działki, jak i budynki wymagające modernizacji lub gruntownej przebudowy. Jedna z wyznaczonych nieruchomości znajduje się w dzielnicy Brzeźno, na skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Gałczyńskiego, natomiast inne są lokalizowane w Nowym Porcie wzdłuż ul. Oliwskiej, Podjazdu, Na Zaspę oraz przy ul. Floriańskiej pomiędzy Wyzwoleniem a Starowiślną.

Wstępnie zaplanowano, że publiczne inwestycje w Nowym Porcie osiągną wartość około 120 milionów złotych.