Planowane Centrum Aktywności Lokalnej w Osowej przy ulicy Jednorożca

W nadchodzących latach, Osowa ma otrzymać Centrum Aktywności Lokalnej (CAL). Lokalizacją tego centrum będzie ulica Jednorożca. Pierwszy krok w procesie stworzenia CAL to przygotowanie projektu nowej siedziby, a konkurs na jego opracowanie zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Kompleks Centrum Aktywności Lokalnej na ulicy Jednorożca będzie składał się z trzech budynków, oznaczonych jako A, B1 i B2, powiązanych ze sobą łącznikami. Wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej, która obejmie również koncepcję zagospodarowania terenu.

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni CAL, zwanego również Domem Sąsiedzkim, została wypracowana w drodze konsultacji. Podczas spotkania dotyczącego budowy centrum społeczno-kulturalnego w Osowie obecni byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, w tym Wydział Rozwoju Społecznego, Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, Biuro Prezydenta ds. Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Gdańska Infrastruktura Społeczna. Wśród uczestników spotkania był również przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa i radni miejscy.

Planowane jest, że budynek A będzie pełnił funkcję biblioteki miejskiej z czytelnią i salą warsztatową oraz domu sąsiedzkiego dla dzielnicy Osowa, który będzie zlokalizowany na pierwszym piętrze. Budynek B1 ma zawierać wielofunkcyjną salę świetlicową dostosowaną do wymogów środowiskowego domu samopomocy oraz salę warsztatową. Dodatkowo, w budynku znajdować się będą sale i gabinety terapeutyczne. Natomiast budynek B2 ma pomieścić salę fitness, świetlicę młodzieżową i pracownie artystyczne.

Dokumentacja projektowa będzie również obejmować projekt przestrzeni wokół budynków, w tym przestrzeń piknikową z możliwością organizacji eventów plenerowych czy wykorzystanie ściany budynku B2 od strony parku na cele realizacji wystaw lub kina letniego. Przewiduje się także stworzenie zielonego skweru z kwiatami i krzewami. Projekt uwzględni również oświetlenie i monitoring. Prace projektowe mają trwać 60 tygodni od dnia podpisania umowy. Ogłoszenie przetargu jest planowane na najbliższe dni. Otwarcie ofert odbędzie się w pierwszej połowie lutego.

Podobne Centrum Aktywności Lokalnej, zbudowane od podstaw, otwarto przy ulicy Dworcowej na Oruni w kwietniu 2023 roku.