Gdańska siedziba opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na Srebrzysku uruchomiona!

Od niedzieli, 1 października, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku jest domem dla nowego oddziału dziennego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży. W tej placówce psychiatrzy zapewniają stałą opiekę, a pacjenci uczą się w szkole przyszpitalnej oraz biorą udział w zajęciach terapeutycznych. Jest to jednak opieka ograniczona do godzin dziennych – wieczorem i podczas weekendów młodzi pacjenci wracają do swoich domów. Ten oddział jest trzecim tego typu na Pomorzu, z dwoma pozostałymi znajdującymi się w Gdańsku-Nowym Porcie i Gdyni.

Wiadomości o planach otwarcia oddziału dziecięco-młodzieżowego na gdańskim Srebrzysku pojawiły się już pół roku temu. Dyrektor szpitala, dr Mariusz Kaszubowski, podczas rozmowy z „Zawsze Pomorze” wyjaśnił, że kluczowym elementem reformy opieki psychiatrycznej w Polsce jest deinstytucjonalizacja, czyli zastąpienie zamkniętych oddziałów szpitalnych formą opieki ambulatoryjnej.

Nowo otwarty oddział dzienny, który zaczął działalność 1 października, oferuje jedynie 15 miejsc. Pomimo że liczba ta nie jest imponująca, władze samorządowe już teraz zapowiadają plany rozbudowy szpitala w Gdańsku o kolejny pawilon już w przyszłym roku. Ten nowy budynek ma umożliwić udzielanie świadczeń dla dzieci i młodzieży borykających się z problemami psychicznymi.

Mimo pozytywnych zmian, nasze województwo ciągle cierpi na brak wystarczających miejsc opieki psychiatrycznej dla młodzieży. Najbardziej jaskrawym przykładem jest fakt, o którym niedawno opowiadała posłanka Barbara Nowacka – najbliższy dostępny termin przyjęcia dziecka na stacjonarny oddział Srebrzyska to dopiero 11 czerwca 2025 roku.