Inicjowany rozwój infrastruktury drogowej w okolicach Gdańskiego Portu Północnego

Przed świątecznym okresem zainicjowano prace geotechniczne na jezdni ulicy Sucharskiego, prowadzącej do mostu wantowego. Próbkowanie terenu odbywało się w miejscu, gdzie przewidziane jest powstanie nowego wiaduktu. W międzyczasie, intensywne prace ziemne są prowadzone pod planowaną trasą na ciągu ulicy Andruszkiewicza. Cała inwestycja, według założeń, powinna zostać ukończona w 2027 roku.

Głównym celem rozpoczęcia prac nad budową nowych dróg jest usprawnienie dostępu do dynamicznie rozwijającej się bazy logistycznej i przemysłowej w okolicy Portu Północnego. Inwestycja drogowa nie tylko poprawi komfort dojazdu do nowo powstających firm i centrów magazynowych, ale również zwiększy konkurencyjność Gdańska w sektorze portowo-logistycznym.

Planowane jest wprowadzenie nowego układu komunikacyjnego, który skupiać się będzie wokół osi ulicy Andruszkiewicza. Trasa ta ma prowadzić bezpośrednio do zaplecza terminala kontenerowego oraz stref przeładunkowych, umożliwiając szybką logistykę, wydajne zarządzanie przepływem ciężarówek i wzmacnianie potencjału portowego.

Obecnie przy ul. Andruszkiewicza działa fabryka Northvolt, a także biurowiec Koga, mieszczący siedziby prywatnych firm oraz spółek samorządowych. W bliskim sąsiedztwie terminala kontenerowego Baltic Hub obecnie powstają duże hale magazynowe, a w najbliższych miesiącach zakończy się rozbudowa samego Baltic Hub.

Zakres prac inwestycyjnych obejmujący również projektowanie i budowę

Inwestycja przewiduje rozbudowę istniejącego układu drogowego, budowę nowego oraz towarzyszącej infrastruktury, w tym systemu odwodnienia. Planowane jest wdrożenie nowego odcinka jezdni w ramach istniejącego fragmentu ulicy Andruszkiewicza, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Andruszkiewicza i planowanej w przyszłości ul. Nowej Portowej. Dodatkowo, powstanie wiadukt umożliwiający bezkolizyjne włączenie się do ruchu z ul. Andruszkiewicza w ul. Sucharskiego w kierunku Warszawy oraz droga łącząca Trasę Sucharskiego z ul. Sucharskiego, tzw. węzeł dzielnicowy.

Wiadukt ma powstać według koncepcji „zaprojektuj i wybuduj”. Proces projektowy planowany jest na około 2 lata, co oznacza, że budowa nie rozpocznie się wcześniej niż w 2026 roku. W ramach inwestycji prowadzone jest również projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Andruszkiewicza.

Zakończenie prac planowane jest na 3,5 roku od daty podpisania umowy, czyli w marcu 2027 roku, a odbiory mają nastąpić w maju tego samego roku. Inwestycją zarządza konsorcjum firm Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. i Polimex Mostostal S.A., a koszt wynosi blisko 70 mln zł.

W ramach programu Polskiego Ładu, miasto otrzymało dofinansowanie do tej inwestycji z budżetu państwa. W jego piątej edycji, w 2022 roku, samorządy mogły zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących rozwoju stref przemysłowych. Miasto skierowało wnioski na rozwój przyportowego układu drogowego, które zostały zaakceptowane.