Rewitalizacja infrastruktury drogowej i otwarcie nowej filii szkoły w Osowie: ul. Wodnika staje się bezpieczniejsza

Od tego roku szkolnego najmłodsi mieszkańcy Osowy z klas 0-3 mają swoją oświatową placówkę. Jest to nowa filia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, której uroczyste otwarcie nastąpiło 1 września bieżącego roku. Aby zagwarantować uczniom maksimum bezpieczeństwa podczas dojazdu do szkoły oraz powrotu do domu, lokalne władze postanowiły przeprowadzić renowację okolicznej infrastruktury drogowej. W ramach tych prac wybudowano m.in. wyniesione skrzyżowanie oraz chodniki.

Ciekawe jest to, co wykonano na ulicach Achillesa i Orfeusza w ramach tej inwestycji. Przede wszystkim, dzięki pracy specjalistów, ulica Achillesa zyskała zupełnie nowy układ drogowy. Na odcinku przylegającym do budynku szkoły położono nową nawierzchnię jezdni o szerokości 5 metrów. To nie wszystko – połączono ją z istniejącą nawierzchnią utwardzoną za pomocą betonowej kostki brukowej. Zadbano również o chodniki po obu stronach ulicy, które mają szerokość od 2 do 2,85 metra. Zrealizowano je z płytek betonowych. Dodatkowo przy miejscach parkingowych utworzonych w trakcie budowy szkoły zamontowano barierkę ochronną z poprzeczką.

W ramach przebudowy ulic Achillesa i Orfeusza stworzono wyniesione skrzyżowanie wraz z przejściami dla pieszych. Na ulicy Achillesa zainstalowano sinusoidalny próg zwalniający oraz wybudowano wyniesione przejście dla pieszych przez ulicę Orfeusza. To nie koniec zmian – dodatkowo przeprowadzono modernizację istniejących zjazdów oraz dostosowano je wysokościowo do umiejscowionych tam bram i furtek. Częścią inwestycji było również zamontowanie dwóch ławek oraz dwóch koszy na śmieci, a także instalacja nowego oświetlenia ulicznego.

„Zdając sobie sprawę z potrzeby bezpieczeństwa najmłodszych, przeprowadziliśmy też inne prace, jak choćby przebudowę sieci kanalizacyjnej, wykonanie kanału technologicznego czy posadzenie nowej zieleni” – mówi Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która nadzorowała realizację tej inwestycji. Wykonawcą prac była firma ZUK Sp. z o.o., a koszt robót wyniósł blisko 1,5 mln zł.

Filia ZSO nr 2 przy ul. Orfeusza 9 to miejsce, do którego uczęszcza prawie 500 uczniów. Parterowy budynek szkoły składa się z trzech skrzydeł, z czego jedno jest przeznaczone wyłącznie dla najmłodszych uczniów – tam znajdują się „zerówki”. Ta część budynku mieści również sale do gimnastyki korekcyjnej oraz jadalnię z zapleczem kuchennym. W części środkowej znajduje się pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, stołówka oraz aula, natomiast w skrzydle trzecim umiejscowiono bibliotekę z czytelnią oraz nowoczesne pracownie informatyczne. W nowej filii powstało w sumie 16 sal lekcyjnych. Każde ze skrzydeł posiada osobny węzeł sanitarny.

Bezpośrednio obok budynku utworzono miejsca postojowe oraz parking rowerowy na 60 jednośladów. Utworzono także zaplecze rekreacyjne z ogrodem szkolnym, ścieżką sensoryczną i tzw. zieloną klasą.