Innowacyjne Centrum Operacyjne Polskiej Agencji Kosmicznej wznosi się w pobliżu lotniska Gdańsk

Blisko terenów lotniska w Gdańsku, Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) planuje zrealizować swoją innowacyjną inwestycję, jaką jest budowa nowoczesnego Centrum Operacyjnego. To miejsce ma na celu gromadzenie, obróbkę oraz przechowywanie danych pozyskiwanych z satelitów i udostępnianie ich różnym odbiorcom takim jak uczelnie, przedsiębiorstwa czy też instytucje administracji rządowej. Szacowany koszt tego projektu wynosi około 120 mln złotych, a pełnia funkcji centrum wraz z całym zapleczem biurowym ma zostać osiągnięta do 2027 roku. Realizacja tego zadania stała się możliwa dzięki przeprowadzonej wymianie działek pomiędzy Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego (GARG), będącą komunalnym podmiotem, a Skarbem Państwa.

Centrum Operacyjne POLSA, które powstaje w Gdańsku, jest elementem realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej przyjętej w 2017 roku. W jego ramach znajdzie się infrastruktura techniczna stanowiąca część naziemną dla użytkowników przyszłych systemów satelitarnych oraz Narodowego Systemu Bezpieczeństwa Kosmicznego. Jak informuje Agnieszka Gapys, rzecznik prasowy POLSA, jednym z kluczowych aspektów działalności centrum będzie pozyskiwanie i obróbka danych bezpośrednio z satelitów, włączając w to także dane oznaczone klauzulą tajności. Gapys podkreśla, że realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, szczególnie poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw sektora kosmicznego.

Przed rozpoczęciem budowy Centrum Operacyjnego POLSA konieczne było znalezienie odpowiedniej lokalizacji pod tę inwestycję. Polska Agencja Kosmiczna jako najbardziej optymalną wskazała nieruchomość o powierzchni ponad 3 hektarów, położoną przy ulicy Azymutalnej, w bliskim sąsiedztwie Portu Lotniczego Gdańsk. Właścicielem tej działki jest Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego. Obie strony doszły do porozumienia, na mocy którego GARG przekazuje prawo własności do gruntu Skarbowi Państwa w zamian za inną nieruchomość należącą do Skarbu Państwa. Proces opiniowania i rozpatrywania odpowiednich dokumentów trwał kilka miesięcy i zakończył się 8 grudnia, kiedy to wojewoda pomorski zatwierdził przekazanie prawa własności działki przy ulicy Ku Ujściu na rzecz Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, a ta z kolei oddała swoją nieruchomość przy ulicy Azymutalnej Skarbowi Państwa.

Zamiana działek jest korzystna dla miasta Gdańska – podkreśla Alan Aleksandrowicz, prezes GARG. To nie tylko daje możliwość powstania ważnego ośrodka POLSA w Gdańsku, ale także pozwala Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego na wzbogacenie swojej oferty dla przyszłych inwestorów poprzez zdobycie terenu znajdującego się na obszarze portu morskiego.