IX Trójmiejski Marsz Równości: Start z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Obiecany Wieczór Pełen Rozrywki

Dzień przed wydarzeniem, w piątek 24 maja, organizatorzy ujawnili szczegóły dotyczące miejsca startu IX Trójmiejskiego Marszu Równości. Uczestnicy są zobowiązani zgromadzić się przed budynkiem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Wielobarwny i hałaśliwy pochód ma ruszyć ulicami miasta w sobotę, punktualnie o godzinie 16.00. Zakończenie marszu planowane jest w strefie „100-cznia”, gdzie zaplanowano wieczorny Piknik oraz After Party. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez organizatorów, liderzy wszystkich samorządów terytorialnych Trójmiasta oraz przedstawiciele władz centralnych będą uczestniczyć w marszu po raz pierwszy.

Trójmiejski Marsz Równości nie jest wydarzeniem ograniczonym tylko do kraju – ma też zasięg międzynarodowy. Co roku bierze w nim udział wielu gości z zagranicy, w tym ambasadorowie państw zachodnich urzędujący w stolicy. Jeden z głównych wskaźników standardów cywilizacyjnych stosowanych w danym kraju Unii Europejskiej dotyczy traktowania mniejszości, w tym mniejszości seksualnych.

Organizatorzy marszu z Trójmiasta chcą zwrócić uwagę na fakt, że choć rzeczywistość ulega zmianie, społeczności LGBTQIA+ nadal nie mają dostępu do większości podstawowych praw. Wciąż wiele osób, zarówno w społeczeństwie ogólnym jak i klasie politycznej, wyraża niechęć do nich. Dlatego też organizatorzy pragną wysłać pozytywne przesłanie, które ma zachęcać do otwartości na różnorodność i równość – wartości, które nie odbierają nikomu niczego, a jedynie wzbogacają społeczeństwo.