Jedna firma w przetargu na kontrolę biletów w Gdańsku

W przetargu na sprawdzanie ważności biletów w gdańskiej komunikacji miejskiej, złożona została jedyna oferta. Dostarczyła ją firma Renoma, która nie jest tu nowicjuszem, bowiem funkcję kontrolerów biletów pełni już od wielu lat. Cena za ich usługi wyniosła 41 milionów złotych.

Aktualny, trzyletni kontrakt z firmą Renoma dotyczący kontroli biletów i windykacji nałożonych kar, dobiega końca z ostatnim dniem tego roku. W planach jest zawarcie nowego kontraktu, który zacznie obowiązywać od początku 2024 roku aż do końca 2026 roku. Zmiana w umowie polega na zwiększeniu liczby przeprowadzanych kontroli do 10 tysięcy miesięcznie, co oznacza wzrost o około tysiąc w porównaniu do obecnej sytuacji.

Przetarg ogłoszony miesiąc temu przyniósł tylko jedną propozycję. Wystosowała ją ponownie firma Renoma, która za swoje usługi dotyczące kontroli biletów i windykacji wynikającej z nieważnych biletów, liczy na uzyskanie 41,3 miliona złotych.

Z tej sumy, 36,5 miliona złotych to opłata za przeprowadzenie kontroli, natomiast 5 milionów to wynagrodzenie za czynności windykacyjne. Oferta spełnia warunki finansowe – Zarząd Transportu Miejskiego planował przeznaczyć na ten cel 46 milionów złotych.

Dla zobrazowania, poprzedni, trzyletni kontrakt kosztował miasto 25 milionów złotych. Z danych magistratu wynika, że co miesiąc kary za brak ważnego biletu otrzymuje ponad 3,3 tysiąca osób. Wskaźnik efektywności ściągania należności w roku 2022 wyniósł 78 procent.

Od początku 2021 roku do połowy maja 2023 roku jest około 23 tysięcy spraw windykacyjnych. Dodatkowo, 15 tysięcy przypadków trafiło do sądu, a 12 tysięcy zostało skierowanych do komornika. Tak jak w latach ubiegłych firma będzie miała na swojej głowie również windykację oraz rozpatrywanie skarg i odwołań pasażerów. Według dotychczasowych statystyk, co miesiąc wpływa około 250 reklamacji.