Kontrowersje wokół rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku

Początek nowego roku szkolnego w gdańskim Zespole Szkół Łączności stał się powodem zatargu pomiędzy rodzicami a instytucją oświatową. Sytuacja ta wynikała z faktu, że otwarcie roku szkolnego zostało zaplanowane jednocześnie z uroczystościami upamiętniającymi wybuch II wojny światowej oraz mszą świętą, co spotkało się z negatywną reakcją niektórych rodziców.

Interwencję w tej sytuacji podjęła Fundacja Wolność od Religii, która na swojej stronie internetowej podkreśliła, że do uczestnictwa w mszy świętej zmuszeni zostali uczniowie z dwóch klas, wśród których było 22 osób nie uczęszczających na religię.

W odpowiedzi na prośbę o komentarz, dyrekcja placówki postanowiła sprostować nieporozumienia. Wg słów dyrektora, udział w ceremoniach powiązanych z inauguracją roku szkolnego jest obowiązkowy dla każdego ucznia. Szkoła, nosząca imię Obrońców Poczty Polskiej, od lat kultywuje tradycję rozpoczynania roku szkolnego w ramach obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Wojciech Władziński, dyrektor szkoły, podkreślił, że wszystkie uroczystości miały miejsce na terenie przylegającym do budynku szkoły, a msza święta była celebrowana przez gdańskich biskupów poza murami kościoła, na placu. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w liturgii przy ołtarzu lub obserwowania jej z pewnej odległości, bez konieczności aktywnego udziału w modlitwie.

Spór dotyczący obowiązku uczestnictwa w mszy świętej nadal nie jest rozstrzygnięty i debata na ten temat trwa. Rodzice oraz organizacje broniące praw religijnych i światopoglądowych uczniów utrzymują stały kontakt z dyrekcją szkoły, starając się dojść do rozwiązania, które będzie respektować zróżnicowane przekonania uczniów i ich rodzin.