Kulminacja trzyletnich prac renowacyjnych w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku

Po ponad trzech latach intensywnych prac zakończył się gruntowny remont Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku. W ramach tej szerokiego zakresu inwestycji przeprowadzono kompleksową modernizację sceny, widowni, pomieszczeń ogólnodostępnych oraz infrastruktury służącej artystom. Przebudowa pochłonęła fundusze przekraczające sumę 60 milionów złotych.

Michał Andrzejewski z Warsztatu Architektury Sopot, współtwórca projektu architektonicznego (obok architekta Krzysztofa Kozłowskiego), podkreśla w rozmowie z PAP, że prace renowacyjne wpłynęły na niemal wszystkie obszary teatru, co świadczy o skali i kompleksowości przeprowadzonej przebudowy.

Adam Orzechowski, dyrektor Teatru Wybrzeże w Gdańsku, w rozmowie z PAP potwierdza, że remont był niezbędny. Wskazywał na niezawodność urządzeń scenicznych oraz brak zgodności z polskimi standardami. Przeważnie widzowie podczas przedstawień musieli mierzyć się z niewłaściwymi warunkami – zbyt niską lub wysoką temperaturą, co skutkowało koniecznością noszenia kurtek lub nadmiernym poceniem. Jednak po przebudowie, jak zapewnia dyrektor, Duża Scena stała się miejscem niezwykle funkcjonalnym i nowoczesnym.

Początkowo planowano, że modernizacja potrwa dwa lata. Jednak w rzeczywistości prace przedłużyły się o blisko rok. Przyczyniły się do tego m.in. przeprowadzone badania archeologiczne. W ich wyniku udało się odkryć różnorodne artefakty, takie jak naparstki, monety oraz fragmenty naczyń datowane na okres średniowiecza i renesansu.