prezes IPN

Nowy wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej

Nowy wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej

Nowy wiceprezes IPN-u: dr Karol Nawrocki. Dzisiaj, 1 czerwca, powołano go na to zaszczytne stanowisko, a zajmie się on realizacją nowe projektu. Chodzi o „Szlak Nadziei”, który ma na celu przybliżyć historię ponad 116 tys. Polaków. Projekt ten pojawił się już wcześniej, a dr Nawrocki przedstawił go podczas przesłuchania związanego ze swoją kandydaturą. Realizacją tego projekty zajmą się wspólnie IPN oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

– Dzięki wykorzystaniu potencjału naukowego, edukacyjnego, zarządczego oraz formalnego obu Instytucji, opowieść o wędrówce Polaków wraz z armią gen. Władysława Andersa, będąca symbolem niepodległej postawy i determinacji, jak i tragedii polskich obywateli, którzy zmarli w jej trakcie, będzie mogła wybrzmieć oraz zostać uzupełniona o liczne nowe, nieznane na ten moment fakty – wyjaśnia Hanna Mik-Samól, pełniąca funkcję rzecznika prasowego muzeum.

Współpraca IPN-u i MIIWŚ w Gdańsku

Według zapewnień współpraca ta nie będzie zaburzać normalnego trybu żadnego z tych ośrodków. Wręcz przeciwnie działa te pokrywają się z kompetencjami zarówno jednego, jak i drugiego.

– Udział dr. Karola Nawrockiego w pracach Muzeum oraz Instytutu pozwoli na realizację istotnych i przełomowych przedsięwzięć, w tym działań na rzecz przywrócenia i pielęgnowania pamięci o polskiej historii w środowisku międzynarodowym – dodaje Hanna Mik-Samól.

Czym jest IPN i czym się zajmuje?

IPN to inaczej Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Jest to urząd państwowy, który prowadzi misję edukacyjną, badawczą, śledczą, archiwalną oraz lustracyjną. Powstał on w roku 1999 zgodnie z ustawą z 18 grudnia 1998 o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Składa się on z jeden odziałach w miastach, w których znajdują się sądy apelacyjne. Istnieje także siedem delegatur IPN.