Odnowa Dolnego Miasta – postępująca transformacja gdańskiego Śródmieścia

Widoczna jest znacząca zmiana krajobrazu gdańskiego Dolnego Miasta. Zauważalne są nowo odrestaurowane kamienice, zarówno te należące do miasta, jak i prywatne. Ponadto coraz częściej spotkać można tereny dotychczas nieużytkowane, obecnie ogrodzone i pełne sprzętu budowlanego. Nasuwają się pytania o to, co dzieje się obecnie na placach budowy przy ulicach Sempołowskiej, Królikarnia i Reduta Dzik.

Ostatnio donosiliśmy o ciągłym postępie prac remontowych kamienic, które są nadzorowane przez jednostkę Gdańskie Nieruchomości. Wiele działań rewitalizacyjnych odbywa się wzdłuż Motławy. Również wiele ulic na Dolnym Mieście jest poddawanych pracom remontowym i modernizacyjnym. Mimo zimowej pory roku, prace nie ustają – znajdują się tu prace związane z wymianą podziemnych sieci infrastrukturalnych, układaniem równych chodników i brukowanych jezdni oraz instalacją stylizowanych miejskich mebli i oświetlenia.

Według Anety Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, obecnie na ulicy Sempołowskiej prowadzone są prace związane z przyłączami sanitarnymi, które nie kolidują z historycznymi murami. Na Reducie Dzik realizowana jest sieć gazowa, natomiast na ulicy Królikarnia układane są krawężniki na obszarach, które nie kolidują z sieciami energetycznymi.

15-miesięczny cykl prac remontowych i modernizacyjnych

Prace są częścią projektu „Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulic: Chłodna, Sempołowska, Królikarnia i Reduta Dzik”, który stanowi element rewitalizacji Dolnego Miasta.

W wyniku tego przedsięwzięcia nawierzchnia wymienionych ulic zostanie pokryta kostką kamienną, a chodniki zostaną wyłożone nowymi, estetycznymi kostkami. Dodatkowo zamontowane zostaną stylizowane latarnie i ławki. Zostaną również przebudowane podziemne sieci: wodociągowa i sanitarna, oraz przeprowadzone zostanie odwodnienie. Na Reducie Dzik przewidziano także nasadzenia nowych drzew.

Na odnowionych ulicach dozwolona będzie maksymalna prędkość 30 km/h dla ruchu kołowego.

Prace są prowadzone przez firmę Eurovia Polska S.A., za kwotę blisko 20,3 milionów złotych.

Prace na czterech ulicach Dolnego Miasta mają trwać ponad 15 miesięcy od momentu podpisania umowy. Umowa została podpisana w kwietniu bieżącego roku, więc inwestycja powinna zakończyć się w drugiej połowie 2024 roku.