Spalarnia odpadów komunalnych w Gdańsku bliska zakończenia: Start operacji planowany na I kwartał 2024 roku

Bieżące prace nad budową nowoczesnej spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku dobiegają końca. Ostatnie przygotowania przed uruchomieniem instalacji mają ruszyć już 18 grudnia, a gotowa spalarnia ma zacząć działać w pierwszym kwartale 2024 roku.

Inwestycja jest realizowana pod egidą Portu Czystej Energii i jest wynikiem partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym strona publiczna to firma należąca do samorządu Gdańska. Spalarnia ma rocznie przetwarzać 160 tysięcy ton odpadów komunalnych pozostałych po procesie segregacji, a dostarczać je będą niemal 40 gmin z regionu pomorskiego.

Koszt budowy tej gdańskiej instalacji wynosi 660 milionów złotych, z czego 270 milionów pokryte jest przez dotację unijną z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Prace budowlane rozpoczęły się w 2020 roku, a obecnie zbliżają się do zakończenia. Od 18 grudnia rozpoczyna się ostatni etap przygotowań – przedmuchanie rurociągu gorącą parą, co ma trwać 2-3 tygodnie.

Zgodnie z zapewnieniami Sławomira Kiszkurno, prezesa spółki Port Czystej Energii, odpowiedzialnej za inwestycję, ten etap ma kluczowe znaczenie dla dalszego bezproblemowego działania turbiny. Prawidłowo przeprowadzona operacja przedmuchania pozwoli na przystąpienie do fazy rozruchu elektrociepłowni. Testowe uruchomienie spalarni oraz jej oficjalne oddanie do użytku zaplanowane jest na I kwartał 2024 roku.

Nowa spalarnia będzie przyjmować rocznie 160 tysięcy ton tzw. frakcji energetycznej odpadów po segregacji – w tym m.in odpady higieniczne, folie i sreberka po nabiale i słodyczach, brudne skrawki papieru i tworzyw sztucznych niezdatnych do recyklingu oraz drobno rozdrobnione odpady wielkogabarytowe. Spalarnia będzie odbierać odpady z trzech pomorskich instalacji komunalnych – w Gdańsku, Tczewie i Gilwie Małej, obsługujących niemal 40 pomorskich gmin. Urządzenie to ma produkować energię elektryczną oraz cieplną z odpadów komunalnych.

Gdański magistrat podkreśla, że nowa instalacja będzie jednym z najbardziej zaawansowanych obiektów w zakresie odzysku energii z odpadów w Europie. Szacunkowo, spalarnia ma rocznie wytworzyć 509 tysięcy gigadżuli ciepła, co zaspokoi potrzeby 19 tysięcy domów, a latem pozwoli na podgrzewanie wody dla 70 tysięcy mieszkań. Jej zdolność do produkcji prądu szacowana jest na 117 tysięcy MWh rocznie, co pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną blisko 50 tysięcy gospodarstw domowych.

Inwestycja ma pomóc Gdańskowi stać się bardziej niezależnym od paliw kopalnych. Partnerem prywatnym odpowiedzialnym za budowę i eksploatację obiektu przez 25 lat jest włosko-francuskie konsorcjum firm Webuild, Termomeccanica Ecologia i TIRU Paprec Energies. Koszt budowy wynosi 661 milionów złotych netto, z czego około 271 milionów złotych stanowią środki z unijnej dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.