Otwarcie Centrum Dolna Brama: innowacyjne miejsce współpracy w Gdańsku

26 sierpnia, sobota, była datą, która oznaczała inaugurację działalności Centrum Dolna Brama. Jest to kompleks, który obejmuje Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych pod egidą Wydziału Rozwoju Społecznego, Centrum Informacji i Animacji Senioralnej oraz Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej. Obecność na uroczystym otwarciu zaznaczyła między innymi Aleksandra Dulkiewicz, będąca prezydentem Gdańska.

Dulkiewicz podczas ceremonii otwarcia podkreśliła unikalny charakter nowo otwartego centrum. Opisała to miejsce jako eksperyment, który może zakończyć się sukcesem tylko w przypadku, gdy każdy zainteresowany zaangażuje się w współpracę, rezygnując ze swojego egoizmu. Twierdziła również, że mieszkańcy Gdańska nie obawiają się podejmować nowych wyzwań i eksperymentów. Wyraziła nadzieję, że nowe centrum stanie się domem dla ludzi o różnych doświadczeniach i zdolnościach, którzy już dowiedli swojego zaangażowania w działania na rzecz innych.

Centrum Dolna Brama ma za zadanie stymulować aktywność lokalnej społeczności i sąsiedztwa. Będą tu organizowane konsultacje społeczne. Część powierzchni budynku zostanie udostępniona dla organizacji pozarządowych.

Budynek Centrum Dolna Brama, usytuowany pod adresem Dolna Brama 8, jest dawną lokalizacją Zespołu Szkół Zawodowych Gdańskich Zakładów Elektronicznych „UNIMOR”. Powstał on w latach 1890-1900 i jest pod ochroną konserwatora zabytków. Wnętrza tego zabytkowego budynku zostały odnowione za środki z budżetu miasta w kwocie blisko 3 milionów złotych.