Podnoszenie kompetencji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w Gdańsku

W kontekście bezpieczeństwa publicznego, sprawność reakcji służb na zagrożenia jest kluczowa. Działa ona na korzyść mieszkańców poprzez minimalizowanie zarówno potencjalnych strat ludzkich, jak i materialnych. Niedawno pracownicy firmie Gdańskie Wody, a także z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz GIWK, mieli okazję uczestniczyć w intensywnym treningu skupiającym się na efektywnej odpowiedzi w sytuacjach kryzysowych. Prowadzili go doświadczeni specjaliści z Kanady.

Dane opublikowane przez Europejską Bazę Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych pokazują, że tylko w ciągu tego lata, Włochy doświadczyły średnio 32 ekstremalnych zdarzeń pogodowych dziennie. To stanowi wzrost o 57 procent w porównaniu do roku 2022. Nie można też zapominać o tym, że zmiany klimatyczne mają wpływ również na Gdańsk, co doskonale ilustruje liczba dni z intensywnymi opadami deszczu.

Jak podkreśla Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych, mimo relatywnie spokojnej aury podczas tegorocznych wakacji, miasto pięciokrotnie doświadczało intensywnych opadów deszczu o skali od trzeciego do piątego stopnia. Wskazuje to na konieczność nie tylko inwestowania w bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, ale także doskonalenia umiejętności skutecznego zarządzania kryzysowego. Im lepsze przygotowanie na ekstremalne zjawiska pogodowe, tym mniejszy ich wpływ na codzienne życie mieszkańców i budżet miasta.

W minionym tygodniu siedzibę Gdańskich Wód odwiedził Greg Solecki, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Menedżerów Kryzysowych w Kanadzie. Jako jeden z czołowych kanadyjskich ekspertów w dziedzinie zarządzania katastrofami i sytuacjami kryzysowymi, który współpracuje również z ONZ i Uniwersytetem Harvarda, prowadził szkolenie dla pracowników.