poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Gdańsku

Poradnia psychologiczna dla dzieci – wkrótce w Gdańsku

Poradnia psychologiczna dla dzieci już wkrótce zostanie otwarta w gdańsku. Celem jej będzie udzielenie pomocy młodym pacjentom oraz ich rodzicom. Bardzo często bagatelizujemy stan psychiczny naszych dzieci, co może prowadzić do poważnych problemów. Bywa tak, że odrzucamy jakiekolwiek myśli o skorzystaniu z pomocy psychologa, bo kojarzy nam się to negatywnie. Tymczasem wsparcie takie może okazać się niezbędne.

Poradnia psychologiczna w Gdańsku z myślą o dzieciach i młodzieży

Poradnia psychologiczna, o której mowa, będzie miała na celu okazanie wsparcia dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie borykają się często z takimi problemami jak depresja i lęki. Mogą mieć one różne przyczyny. Czasami ich źródłem są problemy w domu, w tym niewłaściwe relacje z rodzicami. Rodzice nie zdają też sobie sprawy, że często złym traktowaniem siebie nawzajem robią krzywdę dziecku, które przesiąka negatywnymi wzorcami.

Nierzadko zaburzenia psychiczne pojawiają się u dzieci, których rodzice powielają bardzo groźne schematy zachowań. Chodzi tu między innymi o nadużywanie alkoholu lub zbyt obojętne podejście do życia. Problem jest jeszcze większy, gdy uświadomimy sobie, jak wielu rodziców w ogóle sobie z tego nie zdaje sprawy. Bardzo łatwo wtedy takich rodziców i opiekunów obwiniamy o stan ich dziecka, nie wiedząc, że tak naprawdę oni sami potrzebują pomocy psychologa.

Depresja u dzieci – diagnoza i leczenie

Z depresją i zaburzeniami zmagają się też dzieci, które doświadczają problemów z rówieśnikami. Dzieci bywają dla siebie bezlitosne i często zachowują się bardzo źle wobec siebie. Chodzi o takie postawy, jak obrażanie, wyśmiewanie czy nawet bicie się nawzajem. Młodym osobom, które dopiero dojrzewają, może się wydawać, że to są błahe sprawy. Że przecież to normlane zachowanie. W rzeczywistości jednak takie doświadczenia pozostawiają naprawdę duży ślad w psychice dziecka. Ślad też może powodować liczne problemy umysłowe również na późniejszych etapach życia.

W nowej poradni będzie można zapisać dziecko na indywidualną terapię ale także możliwe będą spotkania grupowe. Rodzice razem z dziećmi będą mogły usiąść w gabinecie psychologa i wspólnie omówić dziejące się w ich życiu rodzinnym problemy. Terapie takie na początku mogą się okazać bolesne, gdyż rodzice mogą dowiadywać się takich rzeczy o swoich dzieciach, których do tej pory w ogóle nie byli świadomi.

Nie każdy rodzic zdaje sobie sprawę z tego, że jego dziecko może się czuć samotne lub doświadcza lęków. Dzieci i młodzież rzadko kiedy zwierzają się ze swoich problemów rodzinie, choćby z tego powodu, ze czasem po prostu nie wiedzą, że takie zaburzenia mają. Ponadto niektórzy mogą po prostu wstydzić się swoich problemów, uważając je za swoją winę. Osoby, które same obwiniają się o wszystkie swoje problemy, narażone są na bardzo poważne problemy z własną osobowością. Zalicza się do nich obniżone poczucie własnej wartości.

Ofiary przemocy – jak im pomóc?

Terapii potrzebują również te dzieci, które doświadczają różnych form przemocy. Może to być zarówno przemoc domowa, jak i przemoc ze strony rówieśników. Według niektórych badań dzieci, które doświadczyły przemocy, zmagają się z podobną traumą jak weterani wojenni czy byli więźniowie. Można więc szybko wyciągnąć wniosek, że nie jest to sytuacja, którą powinno się bagatelizować.