Przebudowa centrum Gdańska: pierwsze kroki ku zmianom

Pierwszym etapem planowanej przebudowy obszaru skupiającego ulicę Długie Ogrody, Bramę Żuławską oraz estakadę na ulicy Elbląskiej w Gdańsku są konsultacje społeczne i analiza transportowa. Wprowadzenie zmian w tym rejonie oraz poprawa układu komunikacyjnego jest procesem wieloletnim. Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, podczas konferencji prasowej omówiła wizję przyszłości dla tej części miasta.

Konferencja prasowa została zainaugurowana przez prezydent Aleksandrę Dulkiewicz, która zwróciła uwagę na działania podejmowane przez administrację miejską we współpracy z mieszkańcami miasta w ramach Programów Rozwoju. Wskazała, że jednym z celów programu jest przekształcenie obszaru ulic Długie Ogrody i Elbląskiej w atrakcyjną przestrzeń, która stanie się „bramą do miasta” od strony wschodniej.

– Długie Ogrody kończą się na Bramie Żuławskiej. Obecnie jest to zabytek, który nie jest wystarczająco widoczny. Chcemy go wyeksponować. Aby to osiągnąć, po przebudowie całego węzła, planujemy zlikwidować estakadę prowadzącą z ulicy Elbląskiej do Podwala Przedmiejskiego – zapowiedziała Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. – To są następne kroki, które planujemy podjąć. Jednak, aby to osiągnąć, kluczowe są konsultacje społeczne, spotkania z zainteresowanymi stronami i konsultacje urbanistyczne. W rezultacie projektowania i realizacji. Jest to projekt, który potrwa kilka lat – podsumowała prezydent.