Spedycja – wszystko co powinieneś wiedzieć

Czym jest spedycja?

Spedycja to nic innego jak działalność polegająca na organizacji przewozu towarów. Wiąże się z nią kilka czynności jak wybranie odpowiedniego środka transportu, doradzenie w zakresie transportu ładunków oraz rozładunek towaru. Możemy ją podzielić według różnych kategorii np. ogólnej (gałęziowa, intermodalna), typu (usługa nastawiona na zysk lub sprzedaż), charakteru i wykonywanych czynności (czysta, mieszana), środka transportu (kolejowa, morska, lotnicza, samochodowa), miejsca (portowa, dworcowa, targowo-wystawowa) oraz specjalizacji (celna, przeładunkowa, wysyłkowa, odbiorcza).

Rodzaje spedycji

Wyróżniamy następujące rodzaje spedycji ze względu na obszar i zasady działania:

 • międzynarodowa,
 • krajowa,
 • publiczna,
 • własna,

Spedycja publiczna jest to taki rodzaj spedycji, w której dane przedsiębiorstwo wykonuje usługi, z których ma korzyści zarobkowe i wykonuje je na zlecenie innych podmiotów gospodarczych.

Spedycja własna polega na zrealizowaniu spedycji we własnym zakresie w stosunku do towarów z własnego obrotu handlowego.

Rodzaje środków transportu

Spedycje możemy podzielić według kryterium wybranego środka transportu. Wyróżniamy następujące rodzaje środków transport:

 • kolejowa,
 • morska,
 • lotnicza,
 • samochodowa.

Każdy z tego rodzaju środku transportu charakteryzuje się pewnymi cechami oraz wymaganiami.

Spedycja kolejowa – dotyczy obsługi towarów transportowanych za pomocą wagonów kolejowych. Oprócz wagonów dotyczy również przewozu zestawów drogowych tzw. hucke-pack. Spedycja kolejowa to również rodzaj spedycji, w której jednym z elementów jest transport kolejowy. W takim przypadku jest to transport kombinowany.

Spedycja morska – to rodzaj spedycji, który umożliwia transport “od drzwi-do drzwi”. Polega na przesłaniu przesyłki frachtem morskim, wszystkimi jego dostępnymi formami i sposobami. Jest to jeden z rodzajów spedycji gdzie spedytor ma dość dużo pracy. To on zajmuje się umowami z przewoźnikami morskimi, portami morskimi oraz władzami portowymi.

Spedycja lotnicza – to rodzaj spedycji gdzie przesyłki doręcza się za pomocą transportu lotniczego przy użyciu wszelkich dostępnych form i sposobów. Podobnie jak w spedycji morskiej obsługuje dostarczanie przesyłek na zasadzie „od drzwi do drzwi”.

Spedycja samochodowa – do przewozu towarów wykorzystuje się tutaj samochody lub zestawy drogowe np. ciągnik z naczepą, samochód z przyczepą lub kilkoma przyczepami. Sam transport możemy podzielić dodatkowo na:

 • samochody niskotonażowe
 • samochody średniotonażowe
 • zestawy wysokotonażowe
 • zestawy specjalistyczne

Zawód spedytor – zakres obowiązków, zarobki

Spedytor to osoba lub firma zajmująca się transportem towarów w kraju i poza nim. Do jego zadań należy między innymi organizacja i realizacja transportu towarów na zlecenie innych osób. Do jego obowiązków należy:

 • odbiór towarów od dostawcy
 • odprawa celna we właściwym urzędzie
 • obsługa w magazynach
 • zabezpieczenie miejsca w transporcie dostarczającym towary

Bardzo często zdarza się tak, że wymienionymi praca nie zajmuje się tylko i wyłącznie jedna osoba a są zatrudniani podwykonawcy. Dla naszego klienta jest to jeden proces, który w rzeczywistości podzielony jest na wielu zaangażowanych podwykonawców.

Spedytor w odróżnieniu od firm nie posiada własnych środków transportowych. Kupuje on potrzebna przestrzeń w konkretnych środkach transportu, dodaje obsługę dokumentów i łączy je w jedno rozwiązanie. W ten sposób uzyskuje w pełną usługę, którą może sprzedać potencjalnego klientowi jako gotowe rozwiązanie.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie spedytora może się ono różnić w zależności od wielkości firmy i ilości wykonywanych zleceń. Podaje się, że średnie miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku spedytora międzynarodowego to 5 150 zł. brutto.

Spedycja – formalności

Jak w każdej dziedzinie również w spedycji należy dopilnować wielu formalności, aby cały proces transportowy odniósł sukces i wywołał u naszego klienta zadowolenie.

Firmy zajmujące się spedycją powinny posiadać licencję, dzięki której mogą prowadzić swoją działalność. Licencja ta wydawana jest na czas określony i aby ją uzyskać należy spełnić dwa warunki: przedsiębiorca nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyśle oraz nie może być objęty zakazem prowadzenia działalności w transporcie drogowym.

Dokumenty, które są potrzebne do przeprowadzenia całego procesu spedycyjnego to między innymi:

 • zlecenie spedycyjne
 • morski list przewozowy
 • CMR/list krajowy
 • COTIF/SMGS
 • lotniczy list przewozowy
 • zlecenia
 • dokumenty celne
 • awiza
 • zaświadczenie spedytorskie

Jeżeli mówimy o prawdziwej spedycji zdecydowanie przyda nam się fachowa wiedza i umiejętności specjalistów. Przyda się firma, która zajmie się transportem. Takie usługi znajdziecie w jednym miejscu i wcale nie musicie daleko szukać. TRANSPOL to odpowiednie przedsiębiorstwo do zrealizowania Państwa zlecenia! Serdecznie zapraszamy do skorzystania z ich usług oraz zapoznania się z całą ofertą dostępną na stronie internetowej www.transport-gdansk.pl

P.U.H TRANSPOL

Ul. Litewska 4 c

80-719 Gdańsk

Tel. 600-931-087

E-mail. [email protected]