Unieszkodliwianie min morskich z okresu II wojny światowej na Zatoce Puckiej

W dniach 17 i 18 października, we wtorek i środę, specjaliści od min morskich będą prowadzić operacje ich unieszkodliwiania na terenie Zatoki Puckiej. Działania te zostaną przeprowadzone w godzinach od 8:00 do 17:00. W związku z tymi procedurami, w miejscu od plaży numer 78 w Jelitkowie do plaży numer 34 na Westerplatte, zostanie wprowadzony całkowity zakaz kąpieli, a także rybołówstwa i nurkowania.

Odpowiedzialność za cały proces – od wydobycia bomb lotniczych spoczywających na dnie morskim po ich bezpieczne usunięcie – spada na Urząd Morski w Gdyni. Zadanie to zostanie wykonane przez specjalistyczną jednostkę Marynarki Wojennej.

Planowane działania odbędą się początkowo we wtorek, 17 października, a możliwe jest również ich kontynuowanie w środę, 18 października, zawsze w godzinach między 8:00 a 17:00. W związku z tym zaplanowano strefę bezpieczeństwa obejmującą obszar linii brzegowej Zatoki Gdańskiej – rozciągający się od Jelitkowa (wejście nr 78) do Westerplatte (wejście nr 34). W tych godzinach obowiązywać będzie całkowity zakaz przebywania w wodzie. Zakaz ten dotyczy nie tylko Gdańska, ale także plaż na odcinku od Jelitkowa do Mechelinek (włącznie).

Terenu tego pilnować będą patrole Policji, Straży Miejskiej, 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz ratownicy wodni z Gdańskiego Ośrodka Sportu. Przy każdym dostępie do plaży zostaną umieszczone informacje o zagrożeniu i obowiązującym zakazie kąpieli.