Waży kwestia: przedłużenie ważności Gdańskiej Karty Mieszkańca

Jeśli jesteś użytkownikiem gdańskiej Karty Mieszkańca, nie zapomnij, że ważność pakietu mieszkańca wygasła wraz z końcem ostatniego roku. W celu ponownego jej aktywowania na kolejny rok konieczne jest dodanie nowego pakietu i wniesienie opłaty w wysokości 1 zł. W przeciwieństwie do mieszkańców Gdyni i Sopotu, którym nie grozi taki problem, posiadacze gdańskich kart muszą pamiętać o tym obowiązku.

Pakiet mieszkańca to konieczność dla wszystkich korzystających z Karty Mieszkańca Gdańska w danym roku kalendarzowym. Bez odpowiedniego pakietu, karta przestaje być ważna i nie można z niej korzystać.

Proces dodania pakietu nie jest skomplikowany i można go przeprowadzić bez konieczności opuszczania domu. Wystarczy złożyć i uiścić wniosek na stronie internetowej Jestem z Gdańska po zalogowaniu na swoje konto użytkownika lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska. Opłata za pakiet pozostaje bez zmian i wynosi symboliczną złotówkę.