Wsparcie dla potrzebujących: powrót Autobusu SOS na ulice Gdańska

Robert Klimczak, kierownik Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności gdańskiego MOPR podkreśla, że jesień i zima to dla osób bezdomnych najcięższy czas. Zwraca się z apelem do mieszkańców o społeczną wrażliwość i informowanie odpowiednich służb o potrzebujących. Każde zgłoszenie jest sprawdzane, a osoba potrzebująca otrzymuje ofertę wsparcia. Sukcesem jest jej akceptacja i skuteczność pomocy.

Zgłoszenia na temat osób bezdomnych powinny być kierowane do Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, Straży Miejskiej w Gdańsku (nr tel.: 986), lub do Policji (nr tel.: 112). Streetworkerom można również powiadomić o lokalizacji osób potrzebujących za pomocą aplikacji mobilnej Arrels. Aplikacja ta jest bezpłatna i została wprowadzona w 2018 roku przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie.