Wspólne działania gdańskiej policji i streetworkerów w walce z problemem bezdomności

W minionym dniu, funkcjonariusze policji ze śródmiejskiego komisariatu w Gdańsku oraz pracownice Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta dokonały wspólnego przeglądu miejsc, które mogłyby być potencjalnym schronieniem dla osób bezdomnych. Celem tej akcji było dotarcie do potrzebujących z informacją o dostępnych formach pomocy i wsparcia.

Zima zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią rosnące ryzyko utraty zdrowia lub życia przez osoby narażone na wychłodzenie organizmu. Grupę najbardziej zagrożoną stanowią osoby bezdomne, samotne, starsze oraz nietrzeźwe. Policjanci podczas swoich codziennych obchodów kierują swoje spojrzenie przede wszystkim na te grupy. Kontrolują miejsca takie jak pustostany, opuszczone garaże czy dworce kolejowe, które często są schronieniem dla bezdomnych. Dzielnicowi oraz profilaktycy policyjni współpracują także z pracownikami ośrodków pomocy społecznej i nieustannie sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni, kierując ich do noclegowni.

Dzielnicowi ze śródmiejskiego komisariatu w Gdańsku, wspierani przez streetworkerki z gdańskiego oddziału Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, przeprowadzili kontrolę miejsc potencjalnie zamieszkiwanych przez osoby bezdomne. Zebrali informacje, które pozwolą na aktualizację danych dotyczących problemu bezdomności i pomogą w dotarciu do większej liczby osób potrzebujących.

W sytuacji odnalezienia miejsca nienadającego się do mieszkania, gdzie mimo to nocują osoby bezdomne, konieczne jest powiadomienie odpowiednich służb. Można skontaktować się z Policją, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku albo innymi instytucjami działającymi w tej dziedzinie na terenie miasta.

Można również zgłaszać miejsca przebywania osób bezdomnych za pomocą aplikacji mobilnej Arrels. Po zauważeniu osoby bezdomnej, za pomocą tej aplikacji można wskazać jej lokalizację i udzielić dodatkowych informacji. Po przesłaniu kompletu danych, trafią one do streetworkerów specjalizujących się w pracy z osobami bezdomnymi.

Zachęcamy również do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – mobilej aplikacji umożliwiającej zgłaszanie zagrożeń. Możemy dzięki niej również pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują, ale ze względu na wstyd czy inne powody, nie potrafią o nią poprosić. Aplikacja ta pozwala na łatwe i szybkie zgłoszenie Policji o osobie bezdomnej wymagającej pomocy. Korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, prosimy o pełne wykorzystanie możliwości aplikacji, zwłaszcza dodania opisu – przyspieszy to dotarcie pomocy do potrzebujących, a być może uratuje komuś życie.