Zainicjowanie konsultacji społecznych na temat zmiany nazwy dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe zaplanowane na 15 stycznia

Planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe w odniesieniu do możliwości zmienienia jej nazwy. Rozpoczęcie procesu konsultacyjnego nastąpi za tydzień, dokładnie 15 stycznia, a jego celem jest zbadanie reakcji mieszkańców na propozycję zmiany nazwy ich dzielnicy na Orunia Górna – Maćkowy. Inicjatywa ta pochodzi od Rady Dzielnicy OG-GD, która uważa, że obecna nazwa często prowadzi do nieporozumień dotyczących lokalizacji dzielnicy. Przekonują oni, że dodanie składnika „Maćkowy” uczyni wszystko jasnym i zrozumiałym.

Proces konsultacyjny będzie trwał przez dwa tygodnie, do 28 stycznia. Wyniki tych konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miasta Gdańska, która ma za zadanie podjąć decyzję o ewentualnej zmianie nazwy dzielnicy lub jej utrzymaniu, w oparciu o opinie jej mieszkańców. Pierwsze próby zmiany nazwy podjęto podczas oficjalnej wizyty radnych dzielnicy w Oruni Górnej – Gdańsku Południu, która miała miejsce w październiku 2023 r. Wcześniej, Rada Dzielnicy podjęła uchwałę w tej sprawie, która trafiła do Komisji Samorządu i Ładu Publicznego w Radzie Miasta Gdańska, aby ta mogła zdecydować o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Podłożem dla propozycji zmiany nazwy jest niezadowolenie z obecnej nazwy „Orunia Górna – Gdańsk Południe”, która według radnych nie jest dobrze rozpoznawana przez mieszkańców Gdańska i często jest mylona z innymi obszarami miasta. To właśnie ta niewłaściwa interpretacja skłoniła radnych do próby zmiany drugiego składnika nazwy dzielnicy na „Maćkowy”. Propozycja ta ma swoje korzenie w historii, jako że istniała tutaj kiedyś wieś o tej właśnie nazwie. Zmiana nazwy miałaby na celu lepsze skojarzenie dzielnicy przez jej mieszkańców, a także resztę społeczeństwa.