Zakład Przeobrażenia Termicznego Odpadów: Nowa Era Czystej Energii i Ekologicznych Rozwiązań

Dzięki zakończeniu prac nad Zakładem Przeobrażenia Termicznego Odpadów, popularnie nazywanym spalarnią, w Szadółkach, Gdańsk staje się pionierem w dziedzinie ekologicznych rozwiązań. Prezes Portu Czystej Energii, Sławomir Kiszkurno, którego firma stoi za tym ambitnym projektem, udzielił wywiadu dla portalu Jestem z Gdańska, w którym opowiedział o skali przedsięwzięcia i korzyściach płynących z jego uruchomienia dla mieszkańców oraz gmin biorących udział w projekcie.

Port Czystej Energii to innowacyjna instalacja znajdująca się na terenie Gdańska. Jej głównym zadaniem jest termiczne przekształcanie odpadów komunalnych oraz produkcja energii elektrycznej i ciepła z odpadów energetycznych (resztkowych) niepodlegających recyklingowi. W praktyce jest to elektrociepłownia, która jako paliwo stosuje odpady powstałe po procesie sortowania. Do nowoczesnego zakładu trafią odpady z Gdańska oraz gmin pomorskich obsługiwanych przez trzy zakłady utylizacyjne: Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie i Zakład Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej. Budowa instalacji rozpoczęła się w 2020 roku.

19 czerwca 2024 roku, Sławomir Kiszkurno był gościem portalu Jestem z Gdańska. Dyskutował na temat potrzeby budowania podobnych zakładów w Polsce oraz tworzenia państwowych polityk wspierających tego typu inwestycje. Prezes Portu Czystej Energii omówił także etap tzw. gorących rozruchów, które stanowią kluczowy element procesu uruchamiania instalacji. Przygotowują one zakład do normalnej pracy i pozwalają sprawdzić, czy infrastruktura działa prawidłowo. Do tego jednak wymagane jest uzyskanie szeregu pozwoleń.

Na pytanie o „serce” Portu Czystej Energii, prezes odpowiedział, że jest to elektrociepłownia zasilana odpadami niepodlegającymi recyklingowi. Podkreślił, że połączenie termicznego przekształcania odpadów oraz produkcji energii elektrycznej i ciepła jest kluczowe dla gospodarki obiegu zamkniętego. Wszelkie odpady powstałe w procesie spalania – żużel oraz popioły i pyły lotne z oczyszczania spalin – będą wykorzystywane gospodarczo. Woda opadowa będzie również wykorzystywana do procesów technologicznych.

Prezes Portu Czystej Energii zaznaczył, że otwarcie zakładu zależy od wyników rozruchu, który ma na celu sprawdzenie sprawności instalacji w kontekście jej właściwości produkcyjnych: produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz przetwarzania odpadów.