Zamknięcie parkingu na Błękitnej ze względu na niebezpieczne drzewa

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni podjął decyzję o czasowym zamknięciu parkingu przy ulicy Błękitnej. To miejsce jest obecnie niedostępne dla kierowców z powodu topoli kanadyjskich, stojących w okolicy, które są w złym stanie zdrowotnym i zagrażają przechodniom i pojazdom ze względu na ryzyko ich złamania. W związku z tym, do momentu przeprowadzenia prac związanych z usunięciem drzew, możliwość parkowania zostanie przeniesiona na ulicę Pomorską, gdzie zostaną wyznaczone odpowiednie strefy.

Od 17 maja parking na ulicy Błękitnej w Jelitkowie nie jest już dostępny dla użytkowników. Decyzja o jego zamknięciu została podjęta przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ze względu na alarmujący stan 14 drzew rosnących na terenie parkingu. Urzędnicy są zaniepokojeni ich stanem, który może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i ich pojazdów.

„Topole kanadyjskie oraz jedno drzewo z gatunku olsza czarna są w tak złym stanie, że grozi od nich złamanie gałęzi, a nawet całkowite przewrócenie się. Przeprowadzona przez nas inwentaryzacja i ocena stanu tych drzew wykazała, że są one już martwe lub bliskie śmierci. Zauważyliśmy wyłamane gałęzie, słabe połączenia konarów z pniem i zgniliznę w systemie korzeniowym. W przypadku niektórych topoli zauważyliśmy również zaawansowany proces rozkładu pni” – komentuje sytuację Patryk Rosiński, rzecznik prasowy GZDiZ.

Rosiński zaznacza również, że uszkodzenia drzew są na tyle poważne, że nie da się ich odwrócić przez standardowe zabiegi pielęgnacyjne. W związku z tym topole muszą zostać usunięte, aby uniknąć groźby ich złamania lub upadku. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wystąpił do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na realizację tej wycinki.

Do momentu usunięcia drzew parking na ulicy Błękitnej pozostanie zamknięty. Jako miejsce tymczasowego parkowania dla kierowców wyznaczono ulicę Pomorską na odcinku od ulicy Chłopskiej do Kaplicznej. Tam jeden z pasów jezdni będzie służył jako miejsce postoju.