Europejskie Forum IDAHOT+ a postęp w walce z dyskryminacją społeczności LGBT+ – aktywny udział Gdańska

Każdego roku, w celu upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii, organizowany jest międzynarodowy zjazd – Europejskie Forum IDAHOT+. W tym roku odbyło się ono w Hadze pod mottem „Przyszłość wolności i równości w Europie”. Organizatorem wydarzenia była Holandia, reprezentowana przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki. Współgospodarzem było nowo utworzone biuro Rady Europy odpowiedzialne za zwalczanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i ekspresję (SOGIESC). W wydarzeniu uczestniczyła Monika Chabior, zastępczyni Prezydenta ds. równego traktowania i rozwoju społecznego.

Do udziału w Europejskim Forum IDAHOT+ zaproszono państwa członkowskie Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe działające na rzecz praw osób LGBT+, jak również społeczeństwo obywatelskie. Monika Chabior reprezentowała Gdańsk, laureata Nagrody Komisji Europejskiej „Europejska Stolica Różnorodności i Inkluzji” z 2020 roku w kategorii „samorząd wspierający równość osób LGBT+”. Nagroda została wręczona za liczne inicjatywy na rzecz społeczności LGBT+, w tym usługi publiczne i wsparcie dla ofiar dyskryminacji. Głównym celem Forum IDAHOT+ jest ocena postępów i wyzwań związanych z pełną równością praw osób LGBT+ w Europie oraz budowanie sojuszy na rzecz ich ochrony.

Podczas Forum przedstawiono Tęczową Mapę ILGA Europe, która jest indeksem pokazującym poziom równego traktowania osób LGBT+ w Europie. Polska znajduje się na 41 miejscu spośród 49 analizowanych krajów. Ranking ocenia krajowe prawodawstwo i praktyki w zakresie ochrony osób i rodzin LGBT+, autonomii osób transpłciowych, a także reakcje służb na mowę nienawiści i przestępstwa motywowane homofobią.

Zastępczyni Chabior podczas Forum mówiła o trudnościach w realizacji Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku w obliczu nagonki na społeczność LGBT+. W swoim wystąpieniu podkreślała kluczowe działania Gdańska na rzecz tej społeczności, takie jak wsparcie dla osób doświadczających dyskryminacji, pomoc psychologiczną i prawną, edukację w szkołach przyjazną dla młodzieży LGBT+ oraz działania na rzecz większej widoczności społeczności LGBT+ w przestrzeni publicznej. Jako dobry przykład współpracy z organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem obywatelskim podała współtworzenie z Stowarzyszeniem „Tolerado” Standardów obsługi przyjaznej osobom LGBT+ dla miejskich instytucji w Gdańsku.