IX Marsz Równości w Gdańsku: Dyskusje i debaty na temat nieznośności w edukacji

W sobotnie popołudnie 25 maja, ulice Gdańska zapełniły się uczestnikami IX Marszu Równości. Po przemarszu, różne wydarzenia i imprezy miały miejsce na terenie 100czni, włączając w to debatę pt. „Nie=ności w szkole i na uczelni. Jak temu przeciwdziałać”. Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska, prowadziła dyskusję na ten temat ze studentami i licealistką.

Spotkanie odbyło się w nieformalnej atmosferze, obok osób odpoczywających po marszu lub bawiących się. Do udziału zaproszono Monikę Chabior, odpowiedzialną za rozwój społeczny i równe traktowanie jako zastępcy prezydenta miasta. Obecna była również Nina Katka – uczennica III LO w Gdańsku, pełniąca funkcje przewodniczącej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz koordynatorki regionu pomorskiego fundacji Growspace.

Inni paneliści to Jakub Hamanowicz – student I roku politologii, radny Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania oraz założyciel organizacji Gdańsk bez Granic, Dagmara Klimas, przewodnicząca Koła Studenckiego „Tęczowy Port” Uniwersytetu Gdańskiego, a także Oliwia Hauchszulz – przewodnicząca Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. Wszyscy uczestnicy debaty starali się znaleźć odpowiedzi na pytanie jak radzić sobie z dyskryminacją i nietolerancją w edukacji. Szukały sposobów reagowania i przeciwdziałania takim zachowaniom.