Zlokalizuj w Gdańsku miejsca oferujące nieodpłatną pomoc i wsparcie – pełna lista dostępna!

Jeżeli potrzebujesz specjalistycznego doradztwa z zakresu ekonomii czy zdrowia psychicznego, a może po prostu szukasz pomocy w innych obszarach, z pewnością warto skierować swoje kroki do gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. To właśnie tam dostępna jest „Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa”. Na liście tej umieszczone są informacje takie jak dane kontaktowe, adresy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych czy poradni, które oferują pomoc w konkretnych dziedzinach. Pełne zestawienie tych miejsc znajduje się w dalszej części naszej publikacji.

Wśród wymienionych na liście jednostek znajdziemy te, które specjalizują się w kwestiach rodzinnych, psychologicznych, pedagogicznych, społecznych oraz wielu innych. Są tam również instytucje zajmujące się problemami alkoholowymi i uzależnieniami, przeciwdziałaniem przemocy domowej, interwencją kryzysową, wsparciem dla bezrobotnych czy pokrzywdzonych przestępstwem. Odnajdziemy tam także jednostki specjalizujące się w prawach konsumentów, dziecka, pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, podatkowego, a także te pomagające w sporach z podmiotami rynku finansowego.

Baza danych zawiera nie tylko adresy i kontakt telefoniczny czy mailowy do wymienionych instytucji, ale również informacje na temat specyfiki i zakresu ich działania. Wszystkie te instytucje oferują bezpłatne wsparcie specjalistyczne dla potrzebujących gdańszczanek i gdańszczan. Choć większość z nich mieści się w Gdańsku, na liście znajdziemy też te o zasięgu ogólnokrajowym, które oferują pomoc np. poprzez infolinię.

Pomoc będą mogły uzyskać tam różne grupy osób – dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami czy rodzice borykający się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Wszechstronne wsparcie obejmuje m.in. bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, społeczną. Specjalizują się one także w pomocy dla osób przeżywających kryzys życiowy, zadłużonych, pokrzywdzonych przestępstwem czy doświadczających przemocy domowej. Baza zawiera też dane kontaktowe do instytucji zajmujących się prawami dzieci i młodzieży, konsumentów oraz pacjentów. Ponadto, uwzględnia adresy organizacji pozarządowych oferujących wsparcie w zakresie prawa pracy, podatkowego czy dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego.